2019

 

Sorszám

Döntés időpontja

A határozat tárgya

1/2019.

2019. 03. 22.

A közgyűlés a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

2/2019.

2019. 03. 22.

A közgyűlés a jelölő és szavazatszámláló bizottság elnökének Pappné Jávorka Évát, tagjainak Egresi Andrást és Győry Istvánnét megválasztotta.

3/2019.

2019. 03. 22.

A közgyűlés a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület elnökének Nagy Sándor 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király u. 72. szám alatti lakost, titkárának Szalai Mária 9200 Mosonmagyaróvár, Károly u. 54. szám alatti lakost, elnökségi tagjának Czollner László 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 29. szám alatti lakost megválasztotta öt éves időtartamra.

4/2019.

2019. 03. 22.

A közgyűlés a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület Felügyelő Bizottsága tagjának Pintér Éva 9200 Mosonmagyaróvár, Fatelep u. 5. szám alatti lakost, Marczinkó Lajosné 9200 Mosonmagyaróvár, Hadirokkant u. 27. szám alatti lakost és Bognár Dezsőné 9200 Mosonmagyaróvár, Kormos ltp. 17. szám alatti lakost megválasztotta öt éves időtartamra.

5/2019.

2019. 03. 22.

Az Alapszabály 2. §. (1) bekezdése az alábbi ponttal n. ponttal kiegészül:

(Az Egyesület céljai)

n. digitalizáció terjesztése, a digitális írástudatlanság leküzdése.

6/2019.

2019. 03. 22.

Az Alapszabály 13.§. (5/a) bekezdése az alábbiak szerint kiegészül:

(5/a) Ha a közgyűlés határozatképtelen, a megismételt közgyűlést az eredeti napirenden szereplő ügyekben az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra kell összehívni.

7/2019.

2019. 03. 22.

Az Alapszabály 13.§. (6) bekezdése a 3. ponttal kiegészül:

(Az Egyesület közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik)

3. tiszteletbeli elnök megválasztása, visszahívása

8/2019.

2019. 03. 22.

Az Alapszabály 17.§. az (11) bekezdéssel kiegészül:

(11) Az Elnökség üléseire a tiszteletbeli elnököt tanácskozási joggal meg kell hívni.

9/2019.

2019. 03. 22.

Az Alapszabály 20.§. az alábbiak szerint módosul:

(1) Az Egyesület a köztiszteletben álló rendes tagjai közül Tiszteletbeli elnököt választhat.

(2)   A Tiszteletbeli elnök feladatai:

a., javaslatot tehet az Egyesület stratégiai célkitűzéseire

b., képviseli az Egyesület állami és társadalmi szervek, szervezetek előtt

c., az Elnökség felkérésére aktívan részt vesz a forrásteremtésben

d., az Elnökség felkérésére projekteket menedzsel

(2)     A Tiszteletbeli elnök munkája elvégzése során tiszteletdíjra és költségtérítésre jogosult. A Tiszteletbeli elnök felett a munkáltatói jogokat az Elnök gyakorolja.

(3)     A Tiszteletbeli elnök az Elnök akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesítheti őt, beleértve a bankszámla feletti rendelkezést is. Ebben az esetben az Elnökség ülésén számol be végzett munkájáról.

A Tiszteletbeli elnök javaslatára a megtárgyalandó napirendi pont közlésével az Elnökség köteles az Egyesület rendkívüli közgyűlését összehívni.

10/2019.

2019. 03. 22.

A közgyűlés a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület egységes szerkezetű alapszabályát elfogadta

11/2019.

2019. 05. 28.

A közgyűlés a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

12/2019.

2019. 05. 28.

A közgyűlés a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadta.

13/2019.

2019. 05. 25.

A közgyűlés a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület Felügyelő Bizottságának 2018. évi beszámolóját elfogadta.

14/2019.

2019. 05. 28.

A közgyűlés a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület 2018. évi közhasznúsági mellékletét elfogadta.

15/2019.

2019. 05. 28.

A közgyűlés a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület 2019. évi munkatervét elfogadta.

16/2019.

2019. 05. 28.

A közgyűlés a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület 2019. évi költségvetését elfogadta.

17/2019.

2019. 05. 28.

A közgyűlés a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület 2019. évi munkatervét elfogadta.

Honlapkészítés - Design - Programozás - Hosting