A Mosonmagyaróvári Tanodáról röviden

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület Európai Uniós pénzügyi támogatással valósítja meg a „Mosonmagyaróvári Tanoda” című programot.

A projekt azonosító száma: GYE-18-ALT-TAN-1-0016

Mi a Tanoda? Egy olyan délutáni elfoglaltságot jelentő iskola, mely segíti az iskolai tanulmányi munkában lemaradt hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű diákokat. A Tanoda fejleszti a tanulók alapkompetenciáit (szövegértés-olvasás, számolás, nyelvi képzés, informatika), de korrepetálással támogatja az iskolai felzárkózást is. Emellett szociális, egészségügyi, krízis megelőzési, gyermekjóléti szolgáltatásokkal segíti a diákok beilleszkedését a társadalomba.
A Tanoda szolgáltatásainak igénybevétele ingyenes, de szülőnek és diáknak szerződésben kell vállalnia a Tanoda munkájában való részvételt.

Mit kell tudni a Mosonmagyaróvári Tanodáról?
• Helyszíne: Családok Átmeneti Otthona (Barátság u. 29.)
• A gyermekek fejlesztésében nagy gyakorlattal és tapasztalattal rendelkező pedagógusok     vesznek részt.
• Tanulók életkori összetétele: általános iskola felső tagozatos tanulók (5-12. osztály), alsó tagozatos tanulók (2-4. osztály), összesen 30 fő.
• Óraszám: minden tanuló számára összeállított heti órarend alapján napi 4 óra (40 perces órákkal számolva)
• Órák kezdete: délután 2 óra, a foglalkozások délután 6 órára befejeződnek.
• A tanoda nyáron is működik. A gyermekek számára foglalkozásokat szerveznek: nyelvtanulás, számítástechnika, tánc, sport, kézműves foglalkozások stb.
• Augusztus hónapban a pótvizsgázó diákok felkészítése.
• Szülőkkel közös programok (kirándulások)


Szerződött támogatás összege: 18.850.000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezése: 2020.12.31.


A Mosonmagyaróvári Tanoda céljai

A Tanoda kiemelt célja, hogy pedagógiai eszközrendszerével hozzájáruljon a társadalmi leszakadás megakadályozásához és a társadalmi integrációhoz.

A Tanoda céljai:
• olyan tevékenységi rendszer megalkotása és alkalmazása, amely hozzájárul ahhoz, hogy a hátrányos helyzetű – köztük roma – vagy gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó formáiban élő, illetve menekült, menedékes tanulók (továbbiakban célcsoport) az alap-, illetve középfokú intézményekben sikereket érjenek el.
• Az általános iskolába járó tanulók esetében az alapvető cél az, hogy a tanoda segítse képességeik kibontakoztatásán keresztül iskolai előrehaladásukat annak érdekében, hogy érettségit nyújtó középiskolában, vagy a helyi mutatók alapján perspektivikus elhelyezkedési lehetőséget nyújtó szakiskolában folytathassák tanulmányaikat.
• tanulmányi, szociális, kulturális és lelki segítség nyújtása.


További információ:

Nagy Sándor projektmenedzser
Mosonmagyaróvár, Pacsirta u. 14.

Telefon: 96/217-388, 30/9573-744

e-mail: info@movarkultura.hu

Honlapkészítés - Design - Programozás - Hosting