Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület
Misszió: a kulturális értékek képviselete
9200 Mosonmagyaróvár, Pacsirta utca 14.

(96) 217 388

NEA
SZ2020 ESZA

Üdvözöljük a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület honlapján!

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesületet a Miniszterelnökség, a Nemzeti Együttműködési Alap és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatja.
2021 07 19 00001

XXX. Moson Megye Színjátszó Találkozó

 • A kedvezményezett neve: Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület
 • A projekt címe: XXX. Moson Megye Színjátszó Találkozó
 • A projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00428
 • A szerződött támogatás összege: 3.000.000 Ft
 • A támogatás mértéke: 100%
 • A projekt kezdete: 2020.01.01.
 • A projekt vége: 2021.11.14.

A rendezvény céljai:

 • bemutatkozási lehetőség biztosítása
 • országos minősítés szerzési lehetőség
 • tapasztalatszerzés és -csere
 • külföldi kapcsolatok ápolása

A találkozóra a szervezőtől igényelt jelentkezési lapon bármely kárpát-medencei magyar anyanyelvű gyermek-, diák- és felnőtt amatőr színjátszó együttes jelentkezhetett. A nem verseny jellegű rendezvényen műfaji, tematikai megkötés nélkül mutatható be átlagos technikai igényű színpadi produkció.

A szervezők előnyben részesítik azt a produkciót, mely az egy óra időtartamot nem haladja meg. Az előadásokat minősítő zsűri tekintette meg, amely szakmai tanácskozás keretében kérésre értékelte a produkciót, s különböző értékelési szempontok alapján díjakat osztott ki. Amely produkciók jelzik a jelentkezési lapon ezen igényüket, a minősítő zsűritől országos minősítést szerezhettek.

A XXX. Moson Megye Színjátszó Találkozó a tervezett időpontban 2020 májusában a járványügyi korlátozások miatt nem volt megtartható. A rendezvény 2020.10.09.-11. között megvalósult. A zsűri döntött a Találkozó fődíjairól és az országos minősítésekről. 

A XXXI. Moson Megye Színjátszó Találkozó előkészítése megtörtént. A rendezvény a járványügyi korlátozások miatt a tervezett tavasz helyett ősszel, 2021.11.12.-14. között valósult meg.Sorszám

Döntés időpontja

A határozat tárgya

1/2017

2017.01.09.

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület elnöksége a szervezet 2016. évi tevékenységéről tartott beszámolót tudomásul vette.

2/2017

2017.01.09.

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület elnöksége a szervezet 2016. évi gazdálkodásáról tartott beszámolót tudomásul vette.

3/2017

2017.01.09.

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület elnöksége a Mosonmagyaróvár, Pacsirta út 14. szám alatti egyesületi iroda irodabérleti díját 2017-ben a Nemzeti Együttműködési Alap működési forrásából 600.000 Ft-ban állapítja meg. Felhatalmazza Szalai Mária titkárt az irodabérleti szerződés aláírására.

4/2017

2017.01.09.

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület elnöksége a Mosonmagyaróvári Civil Szövetséggel és a Moson Megye Polgáraiért Alapítvánnyal a 2017. évi szolgáltatási szerződések megkötését engedélyezi.

5/2017

2017.01.09.

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület elnöksége Nagy Sándor elnök munkabérét a 2017. január 1-től 200.000 Ft-ban állapítja meg. Az elnök teljes munkaidőben, heti 40 órában a látja el feladatát. Az Elnökség felhatalmazza a titkárt a munkaszerződés egyesület részéről történő aláírására.

6/2017

2017.01.09.

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület elnöksége Nagy Sándor elnök természetbeni juttatásait 2017-ben a következők szerint állapítja meg. Egészségbiztosítás: havi 40.000,- Ft; Széchenyi pihenő kártya szállás alszámla: évi max. 200.000,- Ft, Széchenyi pihenő kártya vendéglátás alszámla: évi max. 100.000,- Ft

Nagy Sándor elnök jogosult az egyesület év közbeni pénzügyi folyamatainak függvényében a Széchenyi pihenő kártya összegeit részletekben lehívni.

7/2017

2017.02.27.

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület elnöksége az OKT-16-ET-TAN-1-0088 azonosító számú „Mosonmagyaróvári Tanoda” elnevezésű program pedagógiai programját elfogadja.

8/2017

2017.02.27.

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület elnöksége az OKT-16-ET-TAN-1-0088 azonosító számú „Mosonmagyaróvári Tanoda” elnevezésű program Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja.

9/2017

2017.02.27.

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület elnöksége az OKT-16-ET-TAN-1-0088 azonosító számú „Mosonmagyaróvári Tanoda” elnevezésű program Házirendjét elfogadja.

10/2017

2017.05.17.

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület elnöksége a szervezet 2016. évi tevékenységéről tartott beszámolót elfogadta, annak közgyűlés elé való terjesztését javasolja.

11/2017

2017.05.17.

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület elnöksége a szervezet 2016. évi gazdálkodásáról tartott beszámolót elfogadta, annak közgyűlés elé való terjesztését javasolja.

12/2017

2017.05.17.

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület elnöksége a szervezet 2016. évi számviteli beszámolóját és közhasznúsági mellékletét elfogadja, s javasolja közgyűlés elé terjesztését.

13/2017

2017.05.17.

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület elnöksége a szervezet a 2017. évi közgyűlésen a elnöknek Nagy Sándor, titkárnak Szalai Mária, az elnökség tagjának Czollner László tagtársat, a Felügyelő Bizottság tagjainak Bognár Dezsőné, Pintér Éva és Marczinkó Lajosné tagtársat javasolja.

14/2017

2017.05.17.

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület elnöksége a szervezet 2017. évi munkatervét elfogadja, s javasolja közgyűlés elé terjesztését.

15/2017

2017.05.17.

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület elnöksége a szervezet 2017. évi költségvetését elfogadja, s javasolja közgyűlés elé terjesztését.

16/2017

2017.05.23.

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület elnöksége az egyesület elnökségének elnökévé 5 évre Nagy Sándor Mosonmagyaróvár, Szent István király u. 72. szám alatti lakost megválasztja.

17/2017

2017.09.04.

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület elnöksége a Mosonmagyaróvári Tanoda Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja.

18/2017

2017.09.04.

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület elnöksége a Mosonmagyaróvári Tanoda Pedagógiai Programját jóváhagyja.

19/2017

2017.09.04.

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület elnöksége a Mosonmagyaróvári Tanoda Házirendjét jóváhagyja.

20/2017

2017.09.04.

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület elnöksége Nagy Sándor elnök 2017. évi juttatásai közül 100.000 Ft átcsoportosítását a szállás alszámláról a vendéglátás alszámlára engedélyezi.

21/2017

2017.12.20.

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület elnöksége a szervezet 2017. évi tevékenységéről tartott beszámolót tudomásul vette.

22/2017

2017.12.20.

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület elnöksége a szervezet 2017. évi gazdálkodásáról tartott beszámolót tudomásul vette.

23/2017

2017.12.20.

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület elnöksége a Mosonmagyaróvár, Pacsirta út 14. szám alatti egyesületi iroda irodabérleti díját 2018-ban a Nemzeti Együttműködési Alap működési forrásából 600.000 Ft-ban állapítja meg. Felhatalmazza Szalai Mária titkárt az irodabérleti szerződés aláírására.

24/2017

2017.12.20.

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület elnöksége a Mosonmagyaróvári Civil Szövetséggel és a Moson Megye Polgáraiért Alapítvánnyal a 2018. évi szolgáltatási szerződések megkötését engedélyezi.

25/2017

2017.12.20.

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület elnöksége Nagy Sándor elnök munkabérét a 2018. január 1-től bruttó 220.000 Ft-ban állapítja meg. Az elnök teljes munkaidőben, heti 40 órában a látja el feladatát. Az Elnökség felhatalmazza a titkárt a munkaszerződés egyesület részéről történő aláírására.

Az elnök jogosult a saját gépjármű egyesület érdekében történő használatának elszámolására.

26/2017

2017.12.20.

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület elnöksége Nagy Sándor elnök természetbeni juttatásait 2018-ban a következők szerint állapítja meg. Egészségbiztosítás: havi 40.000,- Ft; Széchenyi pihenő kártya szállás alszámla: évi max. 200.000,- Ft, Széchenyi pihenő kártya vendéglátás alszámla: évi max. 200.000,- Ft

Nagy Sándor elnök jogosult az egyesület év közbeni pénzügyi folyamatainak függvényében a Széchenyi pihenő kártya összegeit részletekben lehívni.

Digitális Jólét Pont

DJP program pont

Mosonmagyaróvári Tanoda

sz2020 ESZA h190