Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület
Misszió: a kulturális értékek képviselete
9200 Mosonmagyaróvár, Pacsirta utca 14.

(96) 217 388

NEA
SZ2020 ESZA

Üdvözöljük a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület honlapján!

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesületet a Miniszterelnökség, a Nemzeti Együttműködési Alap és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatja.
2021 07 19 00001

XXX. Moson Megye Színjátszó Találkozó

 • A kedvezményezett neve: Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület
 • A projekt címe: XXX. Moson Megye Színjátszó Találkozó
 • A projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00428
 • A szerződött támogatás összege: 3.000.000 Ft
 • A támogatás mértéke: 100%
 • A projekt kezdete: 2020.01.01.
 • A projekt vége: 2021.11.14.

A rendezvény céljai:

 • bemutatkozási lehetőség biztosítása
 • országos minősítés szerzési lehetőség
 • tapasztalatszerzés és -csere
 • külföldi kapcsolatok ápolása

A találkozóra a szervezőtől igényelt jelentkezési lapon bármely kárpát-medencei magyar anyanyelvű gyermek-, diák- és felnőtt amatőr színjátszó együttes jelentkezhetett. A nem verseny jellegű rendezvényen műfaji, tematikai megkötés nélkül mutatható be átlagos technikai igényű színpadi produkció.

A szervezők előnyben részesítik azt a produkciót, mely az egy óra időtartamot nem haladja meg. Az előadásokat minősítő zsűri tekintette meg, amely szakmai tanácskozás keretében kérésre értékelte a produkciót, s különböző értékelési szempontok alapján díjakat osztott ki. Amely produkciók jelzik a jelentkezési lapon ezen igényüket, a minősítő zsűritől országos minősítést szerezhettek.

A XXX. Moson Megye Színjátszó Találkozó a tervezett időpontban 2020 májusában a járványügyi korlátozások miatt nem volt megtartható. A rendezvény 2020.10.09.-11. között megvalósult. A zsűri döntött a Találkozó fődíjairól és az országos minősítésekről. 

A XXXI. Moson Megye Színjátszó Találkozó előkészítése megtörtént. A rendezvény a járványügyi korlátozások miatt a tervezett tavasz helyett ősszel, 2021.11.12.-14. között valósult meg.Sorszám

Döntés időpontja

A határozat tárgya

1/2019

2019.01.07.

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület elnöksége a Mosonmagyaróvári Tanoda Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadta.

2/2019

2019.01.07.

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület elnöksége a Mosonmagyaróvári Tanoda Házirendjét elfogadta.

3/2019

2019.01.07.

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület elnöksége a Mosonmagyaróvári Tanoda Pedagógiai Programját elfogadta.

4/2019

2019.03.12.

Az Elnökség a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület elnökének Nagy Sándor 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király u. 72. szám alatti lakost, titkárának Szalai Mária 9200 Mosonmagyaróvár, Károly u. 54. szám alatti lakost, elnökségi tagjának Czollner László 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 29. szám alatti lakost javasolja.

Felkéri az elnököt a személyi javaslatok közgyűlés elé való terjesztésére.

5/2019

2019.03.12.

Az Elnökség a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület Felügyelő Bizottsága tagjának Pintér Éva 9200 Mosonmagyaróvár, Fatelep u. 5. szám alatti lakost, Marczinkó Lajosné 9200 Mosonmagyaróvár, Hadirokkant u. 27. szám alatti lakost és Bognár Dezsőné 9200 Mosonmagyaróvár, Kormos ltp. 17. szám alatti lakost javasolja.

Felkéri az elnököt a személyi javaslatok közgyűlés elé való terjesztésére.

6/2019

2019.03.12.

Az Alapszabály 2. §. (1) bekezdése az alábbi ponttal n. ponttal kiegészül:

(Az Egyesület céljai)

n. digitalizáció terjesztése, a digitális írástudatlanság leküzdése.

7/2019

2019.03.12.

Az Alapszabály 13.§. (5/a) bekezdése az alábbiak szerint kiegészül:

(5/a) Ha a közgyűlés határozatképtelen, a megismételt közgyűlést az eredeti napirenden szereplő ügyekben az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra kell összehívni.

8/2019

2019.03.12.

Az Alapszabály 13.§. (6) bekezdése a 3. ponttal kiegészül (Az Egyesület közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik):

tiszteletbeli elnök megválasztása, visszahívása

Az Alapszabály 13.§. (6) bekezdése a 3. ponttal kiegészül (Az Egyesület közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik):

3. tiszteletbeli elnök megválasztása, visszahívása.

9/2019

2019.03.12.

Az Alapszabály 17.§. az (11) bekezdéssel kiegészül:

(11) Az Elnökség üléseire a tiszteletbeli elnököt tanácskozási joggal meg kell hívni

10/2019

2019.03.12.

Az Alapszabály 20.§. az alábbiak szerint módosul:

(1) Az Egyesület a köztiszteletben álló rendes tagjai közül Tiszteletbeli elnököt választhat.

(2)   A Tiszteletbeli elnök feladatai:

a., javaslatot tehet az Egyesület stratégiai célkitűzéseire

b., képviseli az Egyesület állami és társadalmi szervek, szervezetek előtt

c., az Elnökség felkérésére aktívan részt vesz a forrásteremtésben

d., az Elnökség felkérésére projekteket menedzsel

(2)     A Tiszteletbeli elnök munkája elvégzése során tiszteletdíjra és költségtérítésre jogosult. A Tiszteletbeli elnök felett a munkáltatói jogokat az Elnök gyakorolja.

(3)     A Tiszteletbeli elnök az Elnök akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesítheti őt, beleértve a bankszámla feletti rendelkezést is. Ebben az esetben az Elnökség ülésén számol be végzett munkájáról.

A Tiszteletbeli elnök javaslatára a megtárgyalandó napirendi pont közlésével az Elnökség köteles az Egyesület rendkívüli közgyűlését összehívni.

11/2019

2019.03.12.

Az Elnökség a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület egységes szerkezetű alapszabályát elfogadta.

12/2019

2019.05.21.

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület elnöksége a szervezet 2018. évi tevékenységéről tartott beszámolót elfogadta, annak közgyűlés elé való terjesztését javasolja.

13/2019

2019.05.21.

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület elnöksége a szervezet 2018. évi gazdálkodásáról tartott beszámolót elfogadta, annak közgyűlés elé való terjesztését javasolja.

14/2019

2019.05.21.

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület elnöksége a szervezet 2018. évi számviteli beszámolóját és közhasznúsági mellékletét elfogadja, s javasolja közgyűlés elé terjesztését.

15/2019

2019.05.21.

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület elnöksége a szervezet 2019. évi munkatervét elfogadja, s javasolja közgyűlés elé terjesztését.

16/2019

2019.05.21.

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület elnöksége a szervezet 2019. évi költségvetését elfogadja, s javasolja közgyűlés elé terjesztését.

17/2019

2019.05.21.

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület elnöksége a szervezet Adatvédelmi Szabályzatát elfogadja.

18/2019

2019.05.21.

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület elnöksége a szervezet adatvédelmi tisztviselőjének az egyesület munkatársát, Kiss Zoltán László 9200 Mosonmagyaróvár, Hajós u. 32. szám alatti lakost bízza meg.

19/2019

2019.05.21.

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület elnöksége a Tanoda Tűz- és érintésvédelmi Szabályzatát elfogadja.

20/2019

2019.12.17.

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület elnöksége a szervezet 2019. évi tevékenységéről tartott beszámolót tudomásul vette.

21/2019

2019.12.17.

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület elnöksége a szervezet 2019. évi gazdálkodásáról tartott beszámolót tudomásul vette.

22/2019

2019.12.17.

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület elnöksége a Mosonmagyaróvár, Pacsirta út 14. szám alatti egyesületi iroda irodabérleti díját 2020-ban a Nemzeti Együttműködési Alap működési forrásából 600.000 Ft-ban állapítja meg. Felhatalmazza Szalai Mária titkárt az irodabérleti szerződés aláírására.

23/2019

2019.12.17.

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület elnöksége a Mosonmagyaróvári Civil Szövetséggel és a Moson Megye Polgáraiért Alapítvánnyal a 2020. évi szolgáltatási szerződések megkötését engedélyezi.

24/2019

2019.12.17.

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület elnöksége Nagy Sándor elnök munkabérét a 2020. január 1-től bruttó 250.000 Ft-ban állapítja meg. Az elnök teljes munkaidőben, heti 40 órában a látja el feladatát. Az Elnökség felhatalmazza a titkárt a munkaszerződés egyesület részéről történő aláírására.

Az elnök jogosult a saját gépjármű egyesület érdekében történő használatának elszámolására.

25/2019

2019.12.17.

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület elnöksége Nagy Sándor elnök természetbeni juttatásait 2020-ban a következők szerint állapítja meg. Egészségbiztosítás: havi 40.000,- Ft; Széchenyi pihenő kártya szállás alszámla: évi max. 300.000,- Ft, Széchenyi pihenő kártya vendéglátás alszámla: évi max. 100.000,- Ft

Nagy Sándor elnök jogosult az egyesület év közbeni pénzügyi folyamatainak függvényében a Széchenyi pihenő kártya összegeit részletekben lehívni.

Digitális Jólét Pont

DJP program pont

Mosonmagyaróvári Tanoda

sz2020 ESZA h190