Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület
Misszió: a kulturális értékek képviselete
9200 Mosonmagyaróvár, Pacsirta utca 14.

(96) 217 388

NEA
SZ2020 ESZA

Üdvözöljük a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület honlapján!

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesületet a Miniszterelnökség, a Nemzeti Együttműködési Alap és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatja.
2021 07 19 00001

XXX. Moson Megye Színjátszó Találkozó

 • A kedvezményezett neve: Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület
 • A projekt címe: XXX. Moson Megye Színjátszó Találkozó
 • A projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00428
 • A szerződött támogatás összege: 3.000.000 Ft
 • A támogatás mértéke: 100%
 • A projekt kezdete: 2020.01.01.
 • A projekt vége: 2021.11.14.

A rendezvény céljai:

 • bemutatkozási lehetőség biztosítása
 • országos minősítés szerzési lehetőség
 • tapasztalatszerzés és -csere
 • külföldi kapcsolatok ápolása

A találkozóra a szervezőtől igényelt jelentkezési lapon bármely kárpát-medencei magyar anyanyelvű gyermek-, diák- és felnőtt amatőr színjátszó együttes jelentkezhetett. A nem verseny jellegű rendezvényen műfaji, tematikai megkötés nélkül mutatható be átlagos technikai igényű színpadi produkció.

A szervezők előnyben részesítik azt a produkciót, mely az egy óra időtartamot nem haladja meg. Az előadásokat minősítő zsűri tekintette meg, amely szakmai tanácskozás keretében kérésre értékelte a produkciót, s különböző értékelési szempontok alapján díjakat osztott ki. Amely produkciók jelzik a jelentkezési lapon ezen igényüket, a minősítő zsűritől országos minősítést szerezhettek.

A XXX. Moson Megye Színjátszó Találkozó a tervezett időpontban 2020 májusában a járványügyi korlátozások miatt nem volt megtartható. A rendezvény 2020.10.09.-11. között megvalósult. A zsűri döntött a Találkozó fődíjairól és az országos minősítésekről. 

A XXXI. Moson Megye Színjátszó Találkozó előkészítése megtörtént. A rendezvény a járványügyi korlátozások miatt a tervezett tavasz helyett ősszel, 2021.11.12.-14. között valósult meg.Sorszám

Döntés időpontja

A határozat tárgya

1/2020

2020.03.17.

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület elnöksége a Mosonmagyaróvári Tanoda Házirendjét elfogadta.

2/2020

2020.03.17.

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület elnöksége a Mosonmagyaróvári Tanoda Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadta.

3/2020

2020.03.17.

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület elnöksége a Mosonmagyaróvári Tanoda Pedagógiai Programját elfogadta.

4/2020

2020.05.12.

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület elnöksége a szervezet 2019. évi tevékenységéről tartott beszámolót elfogadta, annak közgyűlés elé való terjesztését javasolja.

5/2020

2020.05.12.

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület elnöksége a szervezet 2019. évi gazdálkodásáról tartott beszámolót elfogadta, annak közgyűlés elé való terjesztését javasolja.

6/2020

2020.05.12.

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület elnöksége a szervezet 2019. évi számviteli beszámolóját és közhasznúsági mellékletét elfogadja, s javasolja közgyűlés elé terjesztését.

7/2020

2020.05.12.

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület elnöksége a szervezet 2020. évi munkatervét elfogadja, s javasolja közgyűlés elé terjesztését.

8/2020

2020.05.12.

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület elnöksége a szervezet 2020. évi költségvetését elfogadja, s javasolja közgyűlés elé terjesztését.

9/2020

2020.09.21.

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület elnöksége a szervezet 2020. évi tevékenységéről tartott időszaki beszámolót elfogadta.

10/2020

2020.09.21.

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület elnöksége az Aranypor Kulturális Alapítványt megalapítását javasolja.

Felkéri Nagy Sándor elnököt a javaslat közgyűlés elé való terjesztésére.

11/2020

2020.09.21.

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület elnöksége az Aranypor Kulturális Alapítvány alapítói vagyonát 100.000 Ft-ban, azaz egyszázezer forintban javasolja megállapítani.

Felkéri Nagy Sándor elnököt a javaslat közgyűlés elé való terjesztésére.

12/2020

2020.09.21.

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület elnöksége az Aranypor Kulturális Alapítvány kuratóriumát az alábbiak szerint javasolja:

A kuratórium elnöke: Szekeres Mária Julianna 9244 Újrónafő Kossuth Lajos u. 10., anyja neve: Sajtos Mária

A kuratórium tagjai:

Horváth-Medgyesi Katalin 9200 Mosonmagyaróvár Gorkij u. 27/b

Némethné Fodor Izabella 9200 Mosonmagyaróvár Károly u. 71/c

Szőcs Beáta 9200 Mosonmagyaróvár Móra Ferenc ltp. 20. 4/13

dr. Kozma László 1118 Budapest Őrség u. 17.

Felkéri Nagy Sándor elnököt a javaslat közgyűlés elé való terjesztésére.

13/2020

2020.09.21.

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület elnöksége az Aranypor Kulturális Alapítvány alapító okiratának jóváhagyását javasolja.

Felkéri Nagy Sándor elnököt a javaslat közgyűlés elé való terjesztésére.

14/2020

2020.12.18.

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület elnöksége a szervezet 2020. évi tevékenységéről tartott beszámolót tudomásul vette.

15/2020

2020.12.18.

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület elnöksége a szervezet 2020. évi gazdálkodásáról tartott beszámolót tudomásul vette.

16/2020

2020.12.18.

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület elnöksége a Mosonmagyaróvár, Pacsirta út 14. szám alatti egyesületi iroda irodabérleti díját 2021-ben a Nemzeti Együttműködési Alap működési forrásából 600.000 Ft-ban (havi 50.000 Ft) állapítja meg. Felhatalmazza Szalai Mária titkárt az irodabérleti szerződés aláírására.

17/2020

2020.12.18.

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület elnöksége a Mosonmagyaróvári Civil Szövetséggel és a Moson Megye Polgáraiért Alapítvánnyal a 2021. évi szolgáltatási szerződések megkötését engedélyezi.

18/2020

2020.12.18.

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület elnöksége Nagy Sándor elnök munkabérét a 2021. január 1-től bruttó 260.000 Ft-ban állapítja meg. Az elnök teljes munkaidőben, heti 40 órában a látja el feladatát. Az Elnökség felhatalmazza a titkárt a munkaszerződés egyesület részéről történő aláírására.

Az elnök jogosult a saját gépjármű egyesület érdekében történő használatának elszámolására.

19/2020

2020.12.18.

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület elnöksége Nagy Sándor elnök természetbeni juttatásait 2021-ben a következők szerint állapítja meg. Egészségbiztosítás: havi 40.000,- Ft; Széchenyi pihenő kártya szállás alszámla: évi max. 300.000,- Ft, Széchenyi pihenő kártya vendéglátás alszámla: évi max. 120.000,- Ft.

Nagy Sándor elnök jogosult az egyesület év közbeni pénzügyi folyamatainak függvényében a Széchenyi pihenő kártya összegeit részletekben lehívni.

Digitális Jólét Pont

DJP program pont

Mosonmagyaróvári Tanoda

sz2020 ESZA h190